Орендодавець та орендар уклали договір оренди (чотири нежитлових окремо стоять будівлі) на 11 місяців. Після 11 місяців жодна з сторін не заявила про розірвання договору, орендар продовжив користуватися будівлями. Через три місяці орендодавець здав одну з будівель іншому орендарю (без зміни договору з першим орендарем). Другий орендар користується електроенергією і теплом, за які за договором сплачує перший орендар. Орендну плату другий орендар сплачує орендодавцю безпосередньо. Перший орендар зафіксував факт перебування в одному з будинків другого орендаря і звернувся в поліцію. Чи має право орендар стягнути неодержану плату за договором суборенди з орендодавця як упущеної вигоди, враховуючи, що вилучене орендодавцем будівля раніше здавалося орендарем в суборенду?

Згідно п. 1 ст. 393 ЦК РФ боржник зобов’язаний відшкодувати кредитору збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням зобов’язання.

Читать далее

Завжди трансформаторні підстанції визнаються окремими об’єктами нерухомості і підлягають відповідному оформленню як окремий об’єкт нерухомості в Росреестре? Або ТП як рухоме майно, нероздільно не пов’язане з конкретною земельною ділянкою, має можливість демонтажу та перенесення, може входить до складу іншого об’єкта нерухомого майна, наприклад такого, як ЛЕП? Існує нормативно-правовий акт Оренбурзької області або федерального значення, як лист від 06.07.2011 N 17-4219 Департаменту містобудівної політики адміністрації міста Тюмені, згідно з яким такі об’єкти нерухомості, як БКТП, КТП, КТПН, РП, ТП-10/0,4, не можуть експлуатуватися як окремі об’єкти капітального будівництва, є частиною лінійно-кабельних споруд і носять допоміжний характер використання?

На жаль, дати однозначну відповідь на питання не представляється можливим, оскільки вирішити його можна тільки виходячи з усіх конкретних обставин,

Читать далее

У серпні 2019 року на території міського поселення виявлено несанкціоноване звалище. Земельна ділянка, на якій вона знаходиться, не розмежований, не сформований. В чиї обов’язки входить ліквідація сміттєзвалища: регіонального оператора, муніципалітету, органу виконавчої влади області?

Накопичення, збирання, транспортування, обробка, утилізація, знешкодження, захоронення твердих комунальних відходів здійснюються у відповідності з Правилами поводження з твердими комунальними відходами,

Читать далее

Який порядок звільнення земельних ділянок, що перебувають в оренді, від самовільних будівель третіх осіб? Чи зобов’язаний орендар сплачувати орендну плату, якщо використовувати земельні ділянки за призначенням неможливо?

1. Згідно п. 2 ст.

Читать далее

Сторони (юридичні особи) уклали попередній договір купівлі-продажу частки залізничного шляху незагального користування. За умовами договору сторони домовились, що покупець здійснює оплату в розмірі 50% від ціни договору протягом п’яти днів з моменту укладення попереднього договору, а залишок 50% — протягом п’яти днів з моменту укладення основного договору. Сторони повинні були оформити основний договір у термін до 01.07.2017. Покупець оплатив 50% згідно з умовами договору у строк за попереднім договором. Також було укладено договір оренди цих залізничних колій, де був передбачений пункт про те, що з 01.07.2017 оплата за договором оренди підлягає нарахуванню та виплачується в рахунок оплати вартості частки у праві спільної часткової власності на цей шлях. Через два роки сторони не уклали основний договір, а продавець поміняв кадастровий номер і запис в ЕГРН шляхом об’єднання залізничного шляху з іншими залізничними шляхами. На сьогодні також орендодавець не подовжує договір оренди і планує його розірвати. Позиція покупця така, що через те, що попереднім договором була передбачена оплата значної частини розміру вартості залізничних шляхів і фактично оплата 50% вироблена, даний договір є не попереднім, а договором купівлі-продажу з умовою про попередню оплату (п. 23 постанови Пленуму ЗС РФ від 25.12.2018 N 49 «Про деякі питання застосування загальних положень ЦК РФ про укладення і тлумачення договору»). Зараз покупець планує подати в суд позов про спонукання передачі об’єкта нерухомості — прирельсових залізничного шляху та державної реєстрації права власності. Правильна позиція покупця, або необхідно змінити вимоги? Чи потрібен у даному випадку претензійний порядок?

Зобов’язанням сторін за попереднім договором є укладення в майбутньому основного договору, зокрема, договору про передачу майна (п. 1 ст. 429

Читать далее

Державне бюджетне освітня установа (далі — коледж) є освітнім установою, предметом діяльності якого (згідно зі Статутом) є реалізація основних професійних освітніх програм середньої професійної освіти та додаткових освітніх програм (найменування професій: інструментальне виконавство, сольний та хоровий народний спів, хорове диригування, музичне мистецтво естради, музичне звукооператорское майстерність, теорія музики тощо). До основних цілей діяльності в тому числі відносяться задоволення і розширення освітніх і культурних потреб особистості через реалізацію культурно-просвітницької, концертно-творчій, методичній, освітній діяльності та системи безперервної освіти. У процесі своєї діяльності коледж в тому числі здійснює публічне виконання охоронюваних законом музичних творів (з текстом і без тексту) і фонограм (далі — твори), що є об’єктом авторського і суміжного права при озвучуванні заходів, що проходять в коледжі, а також організовує на безоплатній основі концерти своїх викладачів і студентів, публікує в засобах масової інформації афіші про проведення даних концертів. Чи зобов’язаний коледж укладати з Російським авторським суспільством, Всеросійською організацією інтелектуальної власності ліцензійні договори на право публічного виконання творів та фонограм як російських, так і іноземних авторів, виконавців і звукозаписних студій?

Розглянувши питання, ми прийшли до наступного висновку: Освітнє установа вправі організовувати концерти з живою публічним виконанням творів та фонограм на

Читать далее

У листопаді 2014 року між державними установами був укладений договір на надання послуг по організації харчування. Замовником є державне бюджетна установа освіти. Є ліцензія на право здійснення освітньої діяльності. На підставі якого закону укладений договір з виконавцем, невідомо. Послуги з організації харчування надає відокремлений підрозділ виконавця. Послуги надаються студентам, викладачам замовника, які оплачують харчування через касу самостійно. Також виконавцю надається приміщення для розігріву їжі. Який договір необхідно укласти для надання послуг з організації харчування?

Відповідно до п. 1 ст. 421 ГК РФ громадяни та юридичні особи вільні в укладенні договору. Умови договору визначаються на

Читать далее

Глава муніципального освіти обрана на посаду за результатами конкурсу з відбору кандидатур на посаду голови згідно з частиною 2.1 статті 36 Федерального закону від 06.10.2003 N 131-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації». Повинен бути в даному випадку укладений трудовий договір? Якщо так, то хто є сторонами договору? Також глава муніципального освіти найближчим часом збирається в декретну відпустку. Чи поширюються на неї гарантії трудового законодавства в даному випадку (статті 255, 256 Трудового кодексу РФ)?

Розглянувши питання, ми прийшли до наступного висновку: З главою муніципального освіти трудовий договір не укладається. Обгрунтування висновку: У відповідності зі

Читать далее

Два працівника займають однакову посаду, але у них різні посадові обов’язки відповідно до посадових інструкцій. Можуть бути встановлені різні оклади і слід це відображати в штатному розкладі (уніфікована форма N Т-3, затверджена постановою Держкомстату Росії від 05.01.2004 N 1)?

Розглянувши питання, ми прийшли до наступного висновку: Працівникам, які обіймають однакову посаду і виконують при цьому не ідентичну трудову функцію,

Читать далее

Організація надає населенню послуги з організації відпочинку та оздоровлення без вікових обмежень (санаторій). Серед відпочиваючих є неповнолітні. В санаторії на кожного співробітника є довідка про відсутність судимості. Які дії роботодавця, якщо у працівника виявиться судимість (отже, він не має право працювати в санаторії)?

Статтею 351.1 ТК РФ встановлено, що до трудової діяльності, зокрема у сфері організації відпочинку та оздоровлення неповнолітніх, не допускаються особи,

Читать далее

В організації почастішали випадки, коли працівникам надається відпустка авансом, поле чого вони звільняються. Як виробляти утримання? Можливо перед наданням відпустки авансом брати з працівника письмову згоду, що при звільненні працівника з виплачуваних йому сум роботодавець може провести утримання за всі невідпрацьовані дні відпустки? Якщо ні, то як відмовити працівнику в наданні відпустки за графіком авансом?

По даному питанню ми дотримуємося наступної позиції: В даному випадку роботодавець не вправі утримати понад 20% заробітної плати, належної працівнику.

Читать далее

Чи можна за одним і тим же підставі і по одній статті (одному пункту) притягати до адміністративної відповідальності одночасно і бухгалтера і керівника (ст. 15.15.6 КоАП РФ в редакції, що діяла до 09.06.2019)?

По даному питанню ми дотримуємося наступної позиції: Залучення до адміністративної відповідальності за однієї і тієї ж частини статті КоАП РФ

Читать далее

За законом про освіту вищу освіту за програмами спеціалітету та бакалаврату — це різні рівні освіти. По ТК РФ при отриманні працівником іншого рівня освіти йому має бути надано навчальний відпустку. Чи має працівник, який має вищу освіту за програмою спеціалітету і отримує другу вищу освіту за програмою бакалаврату, право на ТК РФ на надання навчальної відпустки?

Розглянувши питання, ми прийшли до наступного висновку: Якщо працівник не має диплома бакалавра, працює за основним місцем роботи і навчається

Читать далее

У зв’язку з переходом на профстандарт «Бухгалтер» (наказ Міністерства праці та соціального захисту РФ від 21.02.2019 N 103н) необхідно федеральному бюджетній установі, підвідомчій Міністерству культури РФ, перейменовувати посаду «Провідний бухгалтер»?

Розглянувши питання, ми прийшли до наступного висновку: Роботодавець вправі залишити колишнє найменування посади «провідний бухгалтер».Обгрунтування висновку: Згідно з положеннями п.

Читать далее

В організацію на роботу вступив працівник, який здавав кров, додаткові дні відпочинку їм не використовувалися (представлена довідка). Повинен новий роботодавець надавати такому працівнику невикористані додаткові дні відпочинку?

На підставі ст. 26 Федерального закону від 20.07.2012 N 125-ФЗ «ПРО донорство крові та її компонентів» (далі — Закон N

Читать далее