Закон ЄС

Основи правової системи ЄС

Європейський союз спирається на свою власну правову систему. Основа ЄС правовій системі є його установчими договорами – договір про ЄС 1992 року і Договору про функціонування ЄС 1957 року, а також у Хартії ЄС про фундаментальні права 2000 року, які дійсні в Лісабонському договорі, 2007. Положення цих актів деталізовано та конкретизовано у численних актів вторинного права (регламенти, директиви, рішення і т. д.). ухвалювані інститутами ЄС, а також прецедентного права Суду ЄС.

Євросоюз засновано на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства закону і поваги прав людини, зокрема осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для держав-членів у суспільстві, де панує плюралізм, недискримінація, толерантність, справедливість, солідарність, рівність між жінками і чоловіками.

Дотримання цих цінностей є обов’язковою для ЄС і його держав-членів. Тільки держава, яка поважає ці цінності може стати членом ЄС. Крім того, в рамках Угоди про асоціацію, поваги до цінностей ЄС є важливою умовою для співпраці ЄС з Україною.

Мета ЄС полягає у підтримці світу, його цінностей та добробуту народів.

Стратегічні цілі Європейського Союзу щодо забезпечення функціонування внутрішнього ринку без внутрішніх кордонів, в якому вільний рух товарів, осіб, послуг і капіталу забезпечується; створення простору свободи, безпеки та справедливості без внутрішніх кордонів; збереження економічної, соціальної та територіальної згуртованості держав-членів.

Всі правові акти Європейського Союзу, спрямованих на досягнення цілей ЄС.

Характеристики права ЄС

Закон ЄС є інтегративною, так як він вводить єдині правила для всіх держав-членів, фізичних та юридичних осіб, які перебувають під юрисдикцією Європейського Союзу. Європейське право є частиною правової системи держав-членів і має вищу юридичну силу по відношенню до національного законодавства. Право ЄС має пряму дію в національному законодавстві, віддавши права не тільки держав-членів, а також фізичним та юридичним особам.

ЄС приймає нормативні акти тільки в тих сферах і в тій мірі, що він має відповідні повноваження на підставі установчих договорів, визначених її державами-членами.

Переклади правовими актами ЄС сприяти ефективній співпраці між Україною і ЄС та належне виконання Угоди про асоціацію.

Урядове управління з координації європейської та євро-атлантичної інтеграції спільно з командою проекту «Підтримка реалізації Україною і ЄС Угоди про асоціацію» (Association4U) підготувати щомісячний огляд законодавства ЄС та зближення законодавства.

В ЄС правові бази даних вручну (ЄС проекту Association4U)

Дана інструкція містить інформацію про те, як використовувати:

використовуйте офіційний журнал Європейського Союзу (офіційний журнал Європейського Союзу)

використати євро-Лекс сайт – головна база даних законодавства ЄС (євро-Лекс.Європи.ЄС)

використовувати і яку інформацію можна знайти на сайті суду Європейського Союзу (курії.Європи.ЄС)

 

Источник

(Всего 5 прочтений, 1 прочтений сегодня)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *